Kvalitetspolicy

Vi på Partium hjälper företag med att serva fastigheter och industrianläggningar.

Man kan säga att vi är mångsysslare med många specialistkompetenser. Vilket gett oss trogna kunder. Dom vet ju att vi löser det!

Vi leverera våra produkter och tjänster i rätt tid och till rätt kvalitet enligt kundens uttalade och underförstådda krav.

Vi skall genom att på ett effektivt sätt kombinera hantverksskicklighet med modern teknik samt bedriva en snabb och resurssnål produktion i mindre serier.

Vi skall arbeta med ständiga förbättringar för att möta de kundkrav och andra krav som ställs på vår verksamhet.

Alla våra medarbetare skall alltid sträva efter att förbättra sitt eget arbete och alla har lika stor betydelse för att driva och förbättra verksamheten inom företaget.