Vi löser metallbearbetning.

Vår moderna anläggning för skärande bearbetning och egna plåt- och svetsverkstad är viktiga resurser för våra lösningar.

Vi hanterar både fräs- och svarvjobb. Slipverkstaden hanterar rund-, verktygs- och planslipning. Vi jobbar i metaller, superlegeringar och plaster, med detaljer från mikroformat och uppåt, enstaka eller i mindre serier. Vi löser dina verktyg och prototyper och tar hand om legotillverkning. Har du bråttom? Vårt stora råmateriallager gör oss riktigt snabba i vändningarna.
I plåt-och svetsverkstaden gör vi gas- och plasmaskärning, kantpressning och plåtklippning.